Stowarzyszenie Si alla Vita

zarejestrowane zostało 22.03.2013 r. pod nr KRS: 0000453376

Cele statutowe:
Głównym celem jest pomoc finansowa dzieciom przewlekle i ciężko chorym w ramach posiadanych przez Stowarzyszenie możliwości finansowych.
Stowarzyszenie pozyskuje fundusze z prowadzonej działalności gospodarczej tj. prowadzenie hotelu oraz z organizacji różnych imprez okolicznościowych w obiekcie da Massimiliano.
Pomagamy ciężko chorym dzieciom, wspomagając opłacenie operacji zagranicznych, sprzęt rehabilitacyjny oraz kosztowne leki.
.
Współpracujemy z:
  • Dolnośląską Fundacją Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu – (tam swoje konta mają nasze dzieci, którym też pomagamy).
Współpracujemy również z Fundacjami:
  • „Serce Dziecka” ( podopieczny Leoś, który był operowany za granicą – wada serca)
  • „Mam serce” ( pomogliśmy Kamilowi i Antkowi, chłopcy byli operowani – wada serca)
  • „Rycerze i Księżniczki” ( pomogliśmy Agatce – rak oka)
Pomogliśmy również:
  • Wiktorii,
  • Julii,
  • Krzysiowi,
  • Mateuszkowi,
  • Kacperkowi,
To tylko część dzieci, którym pomogliśmy.