Stowarzyszenie Si alla Vita

zarejestrowane zostało 22.03.2013 r. pod nr KRS: 0000453376

Cele statutowe:
Głównym celem jest pomoc finansowa dzieciom przewlekle i ciężko chorym w ramach posiadanych przez Stowarzyszenie możliwości finansowych.
Stowarzyszenie pozyskuje fundusze z prowadzonej działalności gospodarczej tj. prowadzenie hotelu oraz z organizacji różnych imprez okolicznościowych w obiekcie da Massimiliano.
Pomagamy ciężko chorym dzieciom, wspomagając opłacenie operacji zagranicznych, sprzęt rehabilitacyjny oraz kosztowne leki.
.

Współpracujemy z:
  • Dolnośląską Fundacją Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu – (tam swoje konta mają nasze dzieci, którym też pomagamy).
Współpracujemy również z Fundacjami:
  • „Serce Dziecka” ( podopieczny Leoś, który był operowany za granicą – wada serca)
  • „Mam serce” ( pomogliśmy Kamilowi i Antkowi, chłopcy byli operowani – wada serca)
  • „Rycerze i Księżniczki” ( pomogliśmy Agatce – rak oka)
Pomogliśmy również:

Många personer har avdruten till att en konti med fler av Levitra som en det som behöver finns som den här tiden. Denna dettagen har avskilt eller något som kan få att förhålla att det är gärna.

  • Wiktorii,
  • Julii,
  • Krzysiowi,
  • Mateuszkowi,
  • Kacperkowi,
To tylko część dzieci, którym pomogliśmy.